Cennik

Kurs  kat. B 1650 zł

Kurs kat. B dla studentów i uczniów do 26. roku życia 1600 zł

Dodatkowa godzina zegarowa : 65 zł

Pakiet 10 godzin zegarowych: 600 zł
Przy wykupieniu większej ilości godzin możliwość negocjacji ceny.

Zajęcia teoretyczne odbywają dwa razy w tygodniu, weekendowo jak i indywidualne. Prowadzone przez nas szkolenia przygotowują do tego, by uzyskać prawo jazdy kategorii: B za rozsądną cenę.

Kursy na kategorię B rozpoczynają się w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

Wszelkie formalności dla osób zamieszkałych w Gdańsku załatwimy za Państwa.

OSK prowadzi nie tylko kurs prawa jazdy, ale również szkolenia zawodowe dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowego, ADR, a także operatorów urządzeń transportu bliskiego, czyli wózki widłowe i HDS oraz kursy operatorów pilarek spalinowych, BHP.

Kurs można opłacić gotówką lub przelewem na konto:  MBank nr 11 1140 2004 0000 3202 7428 9392

 

Aby móc uzyskać prawo jazdy kategorii B należy spełnić kilka warunków:

 • Osiągnąć wymagany wiek
 • Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań kierowania pojazdem
 • Utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) we właściwym Starostwie dla swojego miejsca zamieszkania należy dostarczyć wypełniony wniosek (wypełniasz z instruktorem w naszym o wydanie prawa jazdy, do którego dołączasz orzeczenie od lekarza oraz zdjęcia. Na środku) tej podstawie otrzymasz numer PKK. Fotografia musi mieć wymiary 3,5 x 4,5 –takie samo jak do dowodu czy paszportu
 • Odbyć wymagane szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, które obejmuje: 30 godzin lekcyjnych (45 minut) zajęć teoretycznych i minimum 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych
 • Zdać w pozytywnym wynikiem egzaminy wewnętrzne
 • Zdać z pozytywnym wynikiem egzaminy państwowe

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców następnym krokiem jest wizyta w PORD – Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego i umówienie się na egzamin państwowy.
Podstawowe informacje o egzaminie na prawo jazdy kategorii B
Egzamin państwowy dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną
Egzamin teoretyczny – czas trwania to 25 minut i składa się z 32 pytań.
Test w całości jest jednokrotnego wyboru – tylko jedna odpowiedź jest poprawna
W pytaniach z bazy wiedzy podstawowej  są dwie zaproponowane odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.  na przeczytanie treści jest 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.
W pytaniach z trzema zaproponowanymi odpowiedziami: wybieramy spośród A, B i C
Na najtrudniejsze pytania z wiedzy specjalistycznej jest aż 50 sekund na przeczytanie treści i udzielenie odpowiedzi.
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów z tej części wynosi 74. Aby uzyskać pozytywny wynik z części teoretycznej i móc przystąpić do części praktycznej należy uzyskać co najmniej 68 punktów.

Raz wybrana i zatwierdzona odpowiedź nie może być już zmieniona, dlatego ważne jest aby się nie spieszyć i czytać każde pytanie dokładnie.

 

Egzamin praktyczny – podczas którego jest oceniane jest:

 • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy – działanie poszczególnych świateł, sprawdzenie poziomu płynów w samochodzie
 • Przygotowanie do jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu przy użyciu hamulca awaryjnego (ręcznego)
 • Poruszanie się po drogach publicznych (w tym parkowanie) w ruchu drogowym. Polecenia na bieżąco wydawane są przez egzaminatora.
 • Po zdaniu obu egzaminów pozostaje cierpliwie poczekać na swoje prawo jazdy, które można odebrać w Wydziale Komunikacji w Starostwie lub zostanie wysłane pocztą.

Przed przystąpieniem do egzaminu odpowiednio się przygotuj:

 • zrelaksuj się i bądź pewien swoich umiejętności.
 • nie przejmuj się niepowodzeniem – nie zdanie egzaminu za pierwszym razem wcale nie świadczy o umiejętnościach.
 • pamiętaj o radach udzielonych przez instruktora jazdy.
 • czytaj każde pytanie dokładnie i pamiętaj nie zaznaczaj odpowiedzi impulsywnie. Raz zatwierdzona odpowiedź nie może być już zmieniona.
 • wyświetlane filmiki z sytuacjami na drodze zawsze oglądaj do końca i nie udzielaj odpowiedzi wcześniej, bo nie wiesz jak rozwinie się sytuacja.